Dziękujemy za wybór Centrum Informacji Genety-cznych DNAi. 

Zaprazamy do elektronicznego systemu zamówień i płatności.

Tel./fax: 12 416 17 06,  e-mail: dnai@dnai.pl

Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie! 

 

 

DNAi prowadzi również szereg innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie biotechnologii, bioinformatyki i biochemii, których wdrożenie ma na celu polepszenie jakości życia każdego z nas. Z korzyścią dla Klienta, zespół DNAi dokłada wszelkich starań by zachować najwyższą jakość badań, obniżając jednocześnie ich ceny, tak by ustalanie ojcostwa dla celów prywatnych mogło kosztować zaledwie 699 zł. W tej cenie zyskują Państwo pewność i spokój!

Jakość, szybkość, doświadczenie i profesjonalizm Laboratorium DNAi gwarantują Państwu uzyskanie pewnych i całkowicie poufnych informacji wynikających z badań DNA.  Oferowane testy na ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa wykonywane są przez wyspecjalizowany zespół, kierowany przez biegłego sądowego, który opiniuje wyniki badań.
Genetyczny TEST NA OJCOSTWO jest obecnie najskuteczniejszą metodą weryfikacji spornego ojcostwa i umożliwia jednoznaczne wykluczenie (100%) lub potwierdzenie (99,9999%) zgodności DNA. Rutynowo, badania prowadzone są na 17 somatycznych układach STR + 18 marker płci, w czasie 5-7 dni roboczych, zarówno do celów prywatnych jak i sądowych.
Niezależnie od metody analizy somatycznych układów STR, DNAi dysponuje technologiami badań mitochondrialnego DNA (mtDNA), umożliwiającego identyfikację genetyczną nawet zniszczonych mikrośladów w linii żeńskiej, jak również metodą analizy STR chromosomu Y w linii męskiej.